ČEŠTÍ LÍDŘI JSOU PÁTEŘÍ NAŠÍ EKONOMIKY, JIŽ POPÁTÉ JEJICH ÚSPĚCHY VYZDVIHNE OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ

ČEŠTÍ LÍDŘI JSOU PÁTEŘÍ NAŠÍ EKONOMIKY, JIŽ POPÁTÉ JEJICH ÚSPĚCHY VYZDVIHNE OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ

  • Dub 12, 2021

Letos již popáté představí projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ největší a nejúspěšnější ryze české firmy. Držitele ocenění v každém kraji ČR vybere odborná porota z 1526 společností nominovaných odborným garantem projektu, jímž je mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Celkem 202 společností se v nominacích objevilo poprvé. Přihlášky do projektu je možné posílat do 23. září 2021. Jména vítězů se dozvíme v listopadu.

V předešlém ročníku, který byl již poznamenán situací spojenou s pandemií COVID-19, vyhovělo kritériím OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ 1516 společností, do finále se jich pak dostalo 92. Více jak 60 % těchto firem působí na trhu již od 90. let, firmy založené po roce 2000 tvořily loni čtvrtinu uchazečů o zisk ocenění. Z analýzy loňských finalistů OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ vyplynulo, že jsou důležitými zaměstnavateli, ve svých regionech patří k těm předním, když celkově zaměstnávají zhruba 15 tisíc lidí a představují obrat ve výši blížící se 10 miliardám korun.

Rok 2020 v projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ jasně ukázal, že firmy, které jsou do něj zapojeny, jsou páteří české ekonomiky, a tím i ekonomickou a sociální stabilitou naší země. Letošní ročník se tak opět posouvá do nové roviny. „Je opravdu důležité zdůraznit význam těchto českých firem, českých podnikatelů a zaměstnavatelů, kteří i přes abnormální podmínky a neuvěřitelné překážky jdou stále dál.  Je nutné ocenit jejich usilovnou píli a nezlomnou vytrvalost a zároveň vyzdvihnout jejich morální, sociální a ekonomický přínos. Neméně důležitým aspektem je i vzájemné propojení a spojení těchto lídrů v platformě českých firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Členové podnikatelské platformy, kterou Agentura Helas vytváří již od roku 1997, jsou čeští podnikatelé, podnikatelky, manažeři a majitelé firem. Jsou to osobnosti. Zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především: nevzdávají se. Spolu mají vzácnou možnost vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se dobré české firmy vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, kontakty, příležitosti i inspiraci a úlevu v pocitu, že nejsou sami,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ a Podnikatelské platformy Helas.

Podle Pavla Fingera, místopředsedy představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s, koronavirové období zatím překvapivě příliš nezamíchalo s výsledky hospodaření firem v různých oblastech podnikání. Například z hlediska poměru mezi nově vzniklými a zaniklými obchodními společnostmi si nejlépe vedly ty firmy, které působí v dopravě a skladování a ve stavebnictví. Kromě těchto oborů můžeme najít české lídry například rovněž mezi společnostmi z oboru nakládání s nemovitostmi. Všichni víme, že například hypoteční trh roste setrvale bez ohledu na pandemii, což právě tomuto odvětví velmi pomáhá. Zajímavostí jistě je, že se počet společností v letošním roce zvýšil dokonce i v oboru poměrně značně zasaženém pandemií, kterým je ubytování, stravování a pohostinství. Naopak nepříznivou relaci mezi počtem vzniklých a zaniklých společností vykázala oblast obchodu, zde však došlo k prohloubení již existující tendence poklesu počtu společností z předchozích let. Totéž platí i pro firmy působící v profesních, vědeckých a technických činnostech, které byly postiženy stagnací počtu společností již i v předchozích obdobích.

„Opravdoví lídři se však snaží najít příležitosti k rozvoji svého podnikání i v krizových obdobích, přičemž dobře vědí, že musí být na správném místě ve správném čase a k tomu vede jediná cesta, kterou je neustálé vyhodnocování dostupných informací a rychlá reakce na vznikající anebo předvídanou poptávku. Se shromažďováním a vyhodnocováním relevantních informací lídrům ve firmách rádi pomůžeme, ale rozhodnutí o směřování jejich dalších podnikatelských kroků už necháme na nich,“ říká Pavel Finger.

Generálním partnerem 5. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je společnost Vodafone Czech Republic.

„Podnikatelé a firmy mají za sebou velmi náročné období, mnoho z nich se muselo digitalizovat a najít nové cesty, jak fungovat. U firemních zákazníků jsme za poslední rok evidovali větší poptávku po videokonferencích, pomáháme jim s přenosem schůzek do online prostředí. Nabízíme zvýhodněnou cenu za fixní připojení pro jejich zaměstnance, aby mohli pracovat na home office. Naši obchodní zástupci se v této nelehké době snaží vycházet klientům vstříc a individuálně řešit jejich požadavky spojené například s restrukturalizací, se stěhováním, se změnou jejich výroby a úpravou provozu. Díky soutěži, jako je Ocenění českých lídrů, máme alespoň možnost firmy ocenit. Za to, jaké skvělé věci dělají, a dát o nich vědět i dalším,“ říká Kateřina Menzel, regionální obchodní manažerka Vodafone Business.

Společnosti, které jsou 100% v rukách českých majitelů, dosahují ročního obratu minimálně 200 milionů korun alespoň v jednom hodnoceném roce, zaměstnávají více jak 50 lidí a získali nominaci odborného garanta, se mohou do soutěže registrovat online do 23. září 2021. Vítězové budou představeni v listopadu 2021. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz

Kritéria hodnocení:
Společnost je do projektu nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Nominace firem probíhá na základě hodnocení Indexu Cribis. Sbírají se tři poslední roky tj. 2018-2020. Hodnotí se poslední dvě závěrky z roku 2019 a 2020. Rok 2018 má informativní charakter.

Součástí registrace je orientační dotazník. Společnosti dále splňují pravidlo 100 % českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun a výše bez omezení alespoň v jednom hodnoceném roce, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Vítěz předchozích ročníků se může do soutěže opět přihlásit nejdříve ve třetím roce.

Projekt podporují:
Zakladatel: Agentura Helas s.r.o.
Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Generální partner: Vodafone Czech Republic a. s.
Partneři: Advanced Medical Solutions s.r.o., AffilBox s.r.o., Bergl Diamonds, Česká mincovna a.s., DAQUAS spol. s r.o., Fortinet, JŠK advokátní kancelář s.r.o., Klimszova, Kopecký s.r.o., Logio s.r.o., MEDIAREX Communications, s.r.o., Microsoft, NSG Morison, Palatinum s.r.o., TART s.r.o., Veracomp Česká republika.

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:
Agentura Helas, s.r.o.
Petra Tůmová, Senior Project Manager, Tel: 775 718 425, Email: petra.tumova@helas.org

Informace pro editory

O PROJEKTU
Projekt  OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ  hodnotí největší ryze české společnosti, zástupce úspěšných a transparentních firem, které mají roční obrat převyšující 200 milionů korun a alespoň 50 zaměstnanců. Ocenění se udělují v rámci všech krajů České republiky. Vítězové soutěže jsou nominováni a vybíráni na základě hodnocení, ratingu a scoringu, které garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Firmy jsou sdružené v Podnikatelské platformě Helas, která je určená pro majitele českých firem s vynikajícími ekonomickými výsledky jako prostředí pro rozvoj byznysu a spolupráce. To vše propojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO. Více informací o projektu najdete na www.oceneniceskychlidru.cz

 

ZAKLADATEL - Profil podnikatelské platformy Helas

AGENTURA HELAS
Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena Podnikatelské platforma Helas.  K jejímu naplňování jí slouží projekty: Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a nově Ocenění Českých Exportérů. Cílem všech projektů, které spojuje myšlenka a vize „Budujeme hrdé Česko“, je kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys.

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS
PPH sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, které se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli.  V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní – společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu, díky důvěryhodným doporučením a vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům.  Podnikatelská platforma vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz  I www.hnec.cz  I www.oceneniceskychlidru.cz  I  www.oceneniceskychexporteru.cz  I www.helas-ladies-club.cz

GENERÁLNÍ PARTNER - Vodafone Czech Republic
Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné telefonní služby. Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů na základě testů provedených společností P3 communications. Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to 99 % českých domácností. Kromě toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a prostřednictvím technologií mění budoucnost k lepšímu. Vodafone chce dál přispívat k digitální společnosti, která bude pestrá a otevřená všem bez rozdílu věku nebo pohlaví, a zavázal se do roku 2025 zlepšit život miliardě lidí. Zaměstnanci firmy věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 14 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Vodafone přispívá i k ochraně životního prostředí – do pěti let chce snížit environmentální dopad svého podnikání na polovinu.  Více informací na www.vodafone.cz 

ODBORNÝ GARANT - CRIF – Czech Credit Bureau
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF, která byla založena v roce 1988 a od té doby prošla velmi dynamickým rozvojem. Dnes již působí na 4 kontinentech ve 35 zemích světa, kdy přes 5 500 zaměstnanců vytváří služby pro více než 82 000 společností a 1 000 000 spotřebitelů.

CRIF poskytuje v České republice a Slovenské republice svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z ČR a SR čerpající z více než 90 informačních zdrojů. Aplikace Cribis také obsahuje mezinárodní službu SkyMinder umožňující prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.

Společnost CRIF je také organizátorem Bankovního registru klientských informací, jehož prostřednictvím si banky vyměňují informace o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů a Nebankovního registru klientských informací, který shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o klientech a zajišťuje jejich zpracování. Společnost rovněž provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který je přehlednou databází profesních údajů finančních poradců, makléřů a agentů na českém trhu.

Registr platebních informací REPI byl společností CRIF založen za účelem sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, kteří poskytují svým klientům služby založené na splátkách - půjčkách, nákupech na splátky nebo nákupech na fakturu.

Divize CRIF Transformation Services spolupracuje s finančními institucemi, utilitami a telco operátory při optimalizaci a digitalizaci jejich systémů pro řízení kreditního rizika.

Společnost CRIF nově provozuje otevřenou platformu CRIF Digital Next obsahující souhrn služeb, které umožňují urychlení digitální transformace ve společnostech napříč všemi sektory formou využití rychlého rozvoje informačních technologií, dostupnosti strukturovaných datových zdrojů  a příležitostí daných novou legislativou.