Poučení o zpracování údajů

DĚKUJEME, že souhlasíte, aby Agentura Helas zpracovávala a využívala následující informace k šíření obchodních sdělení v podobě jejích marketingových materiálů, reklam, pozvánek na odborné semináře a konference, na kulturní a sportovní akce v rámci elektronické a písemné komunikace, které souvisí s aktivitami Agentury Helas, tj. prostor Kláštera minoritů Sv. Jakuba v Praze a dále v souvislosti se soutěží a) Exportní cena (EC), b) Ocenění českých podnikatelek (OCP), c) Ocenění českých lídrů (dále jen OCL), organizaci klubu s názvem Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club (dále jen HLC), webového portálu www.podnikatelkaonline.cz (dále jen POD), v propagaci v podobě tiskových zpráv, PR článků, marketingových materiálů, pozvánek na odborné setkání a konference a dále s uvedením společnosti odběratele v registru členů Helas New Encounters Club (HNEC), OCP, HLC, EC, OCL, který je zpřístupněn dalším členům HNEC, OCP, HLC, EC, OCL, POD nebo prostřednictvím www.ratingmsp.cz.

Tento souhlas uděluji pro zpracování: Elektronickou adresu – email. Jméno a příjmení žadatele, údaje o firmě korporace, funkce apod. Korespondenční adresu. Telefony.

Souhlas s poskytováním osobních údajů.
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.
Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Svůj souhlas můžete odvolat tím, že napíšete email na  helas@helas.org odpověď – NESOUHLASÍM.