I LETOS VYZDVIHNE PROJEKT OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ ÚSPĚŠNÉ ČESKÉ VÝVOZCE

I LETOS VYZDVIHNE PROJEKT OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ ÚSPĚŠNÉ ČESKÉ VÝVOZCE

  • Kvě 07, 2021

Startuje další ročník soutěžního projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ, který vyzdvihuje, oceňuje a podporuje ryze české firmy. Jména letošních vítězů jednotlivých kategorií, které vybere odborná porota, se dozvíme v listopadu. O vítězi rozhodnou ekonomické výsledky na základě ratingu a scoringu, zajímavý příběh a hodnota exportu bez podmínky meziročního nárůstu, kdy firma musí exportovat minimálně 20 % své produkce. Projekt je otevřen malým, středním i velkým společnostem. 

Firmy si v rámci Ocenění Českých Exportérů odnesou ceny ve třech kategoriích, a to podle velikosti. V kategorii MALÁ SPOLEČNOST se o prvenství utkají firmy s ročním obratem do 100 milionů Kč, do kategorie STŘEDNÍ SPOLEČNOST spadají ty s obratem mezi 100 až 500 miliony Kč. Společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 milionů Kč si ceny rozdělí v kategorii VELKÁ SPOLEČNOST. Loni porota vybírala z 213 společností, kdy 129 firem splnilo všechna kritéria soutěže. Tito úspěšní exportéři dohromady zaměstnávali cca 14,5 tisíce lidí a objem jejich exportu činil v roce 2019 celkem 24,3 miliardy Kč.

„Osobně vnímám, že v současné době, je snad více než kdy jindy důležité zdůraznit význam těchto českých firem, českých podnikatelů a zaměstnavatelů, kteří i přes abnormální podmínky a neuvěřitelné překážky jdou stále dál. Je nutné ocenit jejich usilovnou píli a nezlomnou vytrvalost a zároveň vyzdvihnout jejich morální, sociální a ekonomický přínos. Neméně důležitým aspektem je i vzájemné propojení a spojení těchto lídrů v platformě českých firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Členové podnikatelské platformy, kterou Agentura Helas vytváří již od roku 1997, jsou čeští podnikatelé, podnikatelky, manažeři a majitelé firem. Jsou to osobnosti. Zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především: nevzdávají se. Vždyť vítězové soutěžních projektů Podnikatelské platformy Helas, kterých bylo loni 58, dosáhli celkem obratu 36 miliard Kč a zaměstnávali 30,5 tisíce lidí. Společně mají takové firmy vzácnou možnost vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, kontakty, příležitosti i inspiraci a úlevu vpocitu, že nejsou samy,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění Českých Exportérů a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko.

Odborným garantem projektu je stejně jako v případě dalších projektů Podnikatelské platformy Helas, které spojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO, prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. „Hodnocení v rámci letošního ročníku Ocenění českých exportérů proběhne podle podobných parametrů jako loňský ročník. Základem hodnocení bude výkon exportérů v roce 2020, tedy v roce výrazně ovlivněném pandemií.  Vybrané charakteristiky pak ovlivní hodnocení podle aktuálního stavu firmy. Mezinárodní obchod České republiky v poslední době ovlivnila celosvětová pandemie, která částečně ochromila zahraniční výměnu zboží a rovněž konec po-brexitového přechodného období v závěru loňského roku, což se projevilo v předzásobení a následném útlumu některých přeshraničních aktivit. V současné době posilující koruna snižuje konkurenceschopnost českých vývozců na zahraničních trzích. Zlepšení lze očekávat ve druhé polovině letošního roku,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

„Podnikatelé a firmy mají za sebou velmi náročné období, mnoho z nich se muselo digitalizovat a najít nové cesty, jak fungovat. U firemních zákazníků jsme za poslední rok evidovali větší poptávku po videokonferencích, pomáháme jim s přenosem schůzek do online prostředí. Nabízíme zvýhodněnou cenu za fixní připojení pro jejich zaměstnance, aby mohli pracovat na home office. Naši obchodní zástupci se v této nelehké době snaží vycházet klientům vstříc a individuálně řešit jejich požadavky spojené například s restrukturalizací, se stěhováním, se změnou jejich výroby a úpravou provozu. Díky soutěži, jako je Ocenění českých Exportérů, máme alespoň možnost firmy ocenit. Za to, jaké skvělé věci dělají, a dát o nich vědět i dalším,“ říká Kateřina Menzel, regionální obchodní manažerka Vodafone Business.

Partnerem letošního ročníku je nově Česká exportní banka. „Česká exportní banka podporuje české exportéry a investory ve všech fázích hospodářského cyklu, ale její role se umocňuje právě v turbulentních a složitých obdobích. V těchto dnech plní banka svou zásadní roli, stupňuje svou aktivitu a pro české subjekty zajištuje kvalitní servis srovnatelný s ostatními vyspělými ekonomikami. Současná fáze hospodářského cyklu tedy přináší větší využívání našeho financování, ovšem na číslech se to pochopitelně projeví s určitým zpožděním,“ říká ředitel odboru Mezinárodních vztahů a komunikace České exportní banky Petr Križan s tím, že pro české firmy je ale tato doba i velkou příležitostí k expanzi do zahraničí. Ať už tím, že investor koupí nějakou zahraniční společnost jako odrazový můstek pro expanzi do určitého regionu, nebo že zainvestuje do nových výrobních kapacit, a podobně. „Je také potřeba říct, že Exportní banka komerčním bankám nekonkuruje, ale doplňuje jejich nabídku. Někdy je naše banka součástí financujícího klubu, protože je to pro exportéra i komerční banky výhodné, jindy proto, že někteří zahraniční suverénní dlužníci preferují jako protistranu státní banku, a na tom se s největší pravděpodobností ani teď nic nezmění,“ dodává.

Mezi partnery projektu patří česká společnost Lorenc Logistic. „Rok 2020, který téměř celý patřil extrému zvanému pandemie Covid, byl rokem plným změn. Kvůli pandemii, či uzavřeným školám byla nucena bezmála třetina zaměstnanců pracovat z domova, na „home office“. Osobní schůzky a obchodní jednání nahradily různé online platformy. Pro společnosti a jejich obchodní reprezentanty bylo náročné udržet si stávající zákazníky, zůstat s nimi v kontaktu a o získaní nových klientů za hranicemi ČR, ani nemluvě. K lepší bilanci loňského roku bohužel nepřispěl ani Brexit, končící přechodné období a nejasné podmínky dovozu/ vývozu do Velké Británie. Zdlouhavé kontroly na hraničních přechodech, zvýšená administrativní zátěž podniků a celní deklarace nás vracejí před rok 2000. K tomu, aby se společnostem povedlo tento náročný rok zvládnout, byla potřebná finanční stabilita, schopnost rychle se rozhodovat a reagovat na měnící se nařízení a digitalizace procesů ve firmě. Nesmím opomenout ani péči o zaměstnance po celou dobu pandemie.“ říká Václav Lorenc, zakladatel a jednatel společnosti Lorenc Logistic, s.r.o.

Stejně jako společnost Lorenc Logistic, je partnerem letošního ročníku i advokátní kancelář „Heleně Kohoutové nějaká pandemie jen tak nezlomí vaz. Naopak. Vždy dokáže zdánlivou nepřízeň osudu přetavit v novou příležitost. Je to inspirující přístup a my chceme být u toho. Čeští exportéři by měli vědět, že jejich úsilí má smysl. Teď možná víc než kdy jindy. Vidět českou stopu ve světě nás vždy těší,“ říká Tomáš Doležil, partner advokátní kanceláře JŠK.

„Úspěch každé společnosti závisí na schopnosti inovovat veškeré své činnosti a účetnictví je naprosto klíčové pro každou firmu. Ecoar například dlouhodobě připravuje program e-účetnictví, který chce nabídnout malým a středně velkým firmám, jenž ocení flexibilitu a nové formy zpracování dat tak aby se jim lépe žilo, tvořilo a pracovalo,“ říká Anna Gališinová, majitelka a jednatelka společnosti Ecoar poskytující komplexní účetní a daňové služby a zároveň vítězka projektu Ocenění Českých Podnikatelek 2020 v kategorii CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Generali České pojišťovny.

Exportéři se mohou do soutěže hlásit sami od 6. května do 5. října 2021. Vítězové pak budou vyhlášeni
v listopadu.

Kritéria hodnocení:

Do projektu je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracované odborným garantem. Tím je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.  Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2018 a 2019 iRating ve stupních 1–11.  Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků za posední období (za rok 2020). Dalším zdrojem je pak databáze společnosti Kompass, která zastupuje platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa.

Společnosti musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo minimálního ročního obratu 10 milionů korun, 20% podíl exportu na tržbách společnosti (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby), a v neposlední řadě vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Meziroční růstový index exportu není podmínkou.

V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, paliv, starožitných předmětů, zbraní válečné povahy a či službami finanční povahy. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychexporterucz.

Projekt podporují:

Zakladatel: Agentura Helas
Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau
Partneři: AC-T servis, Advanced Medical Solutions, Advantage Consulting, AffilBox, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Česká exportní banka, Česká mincovna, D A Q U A S, ECOAR, Fortinet, Harmonelo, JŠK advokátní kancelář, KLIMSZ, KOMPASS Czech Republic, Lorenc Logistic, MEDIAREX COMMUNICATIONS, NSG Morison, Palatinum, Toyota Material Handling CZ, Veracomp, Vodafone Czech Republic

Informace pro editory

O PROJEKTU
Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ, je v současné době v České republice jediným projektem podporujícím malé, středně velké a velké ryze české exportní firmy. Hodnotí se ryze české exportní společnosti, které mají roční obrat 10 milionů korun a výše bez omezení, 20% podíl exportu na tržbách společnosti (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby), a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Meziroční růstový index exportu není podmínkou. Vítězové soutěže jsou nominováni a vybíráni na základě hodnocení, ratingu a scoringu, které garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Dále jsou nominováni společností Kompass, která zastupuje platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa. Exportéři se mohou přihlásit s z vlastní iniciativy. Firmy jsou sdružené v Podnikatelské platformě Helas, která je určena pro majitele českých firem s vynikajícími ekonomickými výsledky jako prostředí pro rozvoj byznysu a spolupráce. To vše propojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO. Více informací o projektu najdete na www.oceneniceskychexporteru.cz

ZAKLADATEL: Profil podnikatelské platformy Helas
AGENTURA HELAS
Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena i Podnikatelská platforma Helas. K jejímu naplňování jí slouží projekty: Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a nově Ocenění Českých Exportérů. Cílem všech projektů, které spojuje myšlenka a vize „Budujeme hrdé Česko“, je kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys.

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS
PPH sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, co se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli.  V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní – společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu, díky důvěryhodným doporučením a vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům.  Podnikatelská platforma vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz I www.oceneniceskychlidru.cz I  www.oceneniceskychexporteru.cz  I  www.helas-ladies-club.cz