OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ V ČERVNU PŘEDSTAVÍ NEJVĚTŠÍ A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ RYZE ČESKÉ FIRMY

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ V ČERVNU PŘEDSTAVÍ NEJVĚTŠÍ A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ RYZE ČESKÉ FIRMY

  • Úno 28, 2019

„Výjimečnost projektu spočívá v tom, že se obrací k největším ryze českým společnostem, které logicky patří mezi lídry ve svém oboru. Spojuje je společné - dávno překonaly hranice svého města, kraje či republiky. Řada z nich patří mezi světovou špičku, kdy svými nápady,  know-how, výrobky a službami ovlivňují podnikání v rámci celého světa. Rozhodně můžeme být pyšní na to, že i tak malá země jako je naše má takové postavení. Na tyto firmy můžeme být právem hrdí a navíc jejich majitelé jsou tím nejlepším příkladem pro budoucí generace mladých podnikatelů. Jsou významnými zaměstnavateli, kdy například v loni finalisté poskytovali práci více jak 14,5 tisíci lidí. Jsou to zejména výrobní společnosti a 70% z nich jsou firmy rodinného typu,“ říká zakladatelka OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ Helena Kohoutová.

V loňském roce vyhovělo kritériím OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ 1328 firem, z nichž se rekrutovalo 85 finalistů. Převážně se jednalo o výrobní společnosti, které se v drtivé většině zaměřují také na export. „Jsme od počátku odborným garantem soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ a letos chceme využít k dalšímu zvýšení kvality hodnocení firem aktualizované modely používané v rámci zastřešující značky CRIF Ratings. Do nich patří i ekonomické hodnocení iRating, které je srovnatelné s hodnotícími systémy velkých bank a využívá jej řada finančních institucí, přičemž je v souladu s metodikou BASEL II,“ prozrazuje místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger s tím, že při hodnocení do soutěže přihlášených firem sleduje společnost CRIF řadu finančních ukazatelů a zároveň prověřuje, zda hodnocená firma nemá závažné varovné informace (dluhy, insolvence nebo exekuce a další). „Tím je zaručeno, že do projektu jsou zařazeni skuteční lídři českého byznysu, kteří si zaslouží náš obdiv a ocenění,“ dodává.

Generálním partnerem 3. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je společnost Vodafone. „Čeští lídři jsou ti, kteří svou činností přispívají k modernizaci ekonomiky, rozvoji podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti Česka, a to i přes už chronický nedostatek pracovních sil,” říká Michal Müller, obchodní ředitel pro firemní zákazníky společnosti Vodafone, a doplňuje: „V každém kraji najdeme příkladné české firmy, které podporují nasazování nových technologií, inovativních obchodních modelů a pružně reagují na aktuální trendy. Právě takovým lídrům vděčíme za jejich hmatatelný podíl nejen na růstu produkované přidané hodnoty, ale i za zvyšování životní úrovně a blahobytu společnosti a celých regionů.”

„Je sympatické, že v dnešním občas uspěchaném, často přetechnizovaném a stále více mezinárodně propojeném světě se najde skutečně tuzemská soutěž, která se zaměří jen na naše domácí firmy. Takové, které v naší zemi vznikly, působí zde a časem možná expandují i za její hranice. V Expobank CZ právě takové firmy rádi přivítáme (resp. již obsluhujeme) coby naše klienty a rádi jim nabídneme bankovní služby a produkty jak pro jejich tuzemské podnikání, tak i pro export do zahraničí,“ říká Miloš Večeřa, Senior Acquisition Manager, Trade & Export Finance Specialist, Corporate Banking, Expobank CZ a.s.

Společnosti, které jsou 100% v rukách českých majitelů, dosahují ročního obratu minimálně 200 milionů korun alespoň v jednom hodnoceném roce, zaměstnávají více jak 50 lidí a získali nominaci odborného garanta, se mohou do soutěže registrovat online do 11. dubna 2019. Vítězové budou představeni na slavnostním večeru 12. června 2019 v sídle společnosti Microsoft v Praze. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz.

Kritéria hodnocení:

Společnost je do projektu nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2017 a 2018 iRating ve stupních 1 - 11.  Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního známého čtvrtletí. Společnosti dále splňují pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun a výše bez omezení alespoň v jednom hodnoceném roce, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Vítěz předchozích ročníků se může do soutěže přihlásit nejdříve za následující 3 roky.

Projekt podporují:

Zakladatel: Agentura Helas
Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau
Generální partner: Vodafone
Oficiální partner: Expobank CZ
Partneři:  AutoCont, CzechTrade, Gerlach, Microsoft, Fortinet, Česká mincovna, JŠK Advokátní kancelář, BH Securities, Daquas, DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE, PRESENTIGO, NSG Morison, KOPECKÝ Autosalony, Vinařství Maláník&Osička, Mediarex, MASTERCARD, Program H Plus, DENTALO, FARMAX, SATUM Czech, LIKOR.