ÚSPĚCHY ČESKÝCH FIREM V ZAHRANIČÍ PŘEDSTAVÍ OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

ÚSPĚCHY ČESKÝCH FIREM V ZAHRANIČÍ PŘEDSTAVÍ OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

  • Červ 27, 2020

Praha 20. července – Soutěž OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ v listopadu představí úspěšné ryze české exportní firmy. Tento nový projekt, který je součástí Podnikatelské platformy Helas a volně navazuje na Ocenění Českých Podnikatelek a Ocenění Českých Lídrů, rozšiřuje své zaměření na exportní firmy. Hlavní podmínkou účasti je, že jsou ze 100 % vlastněné českými občany, bez přítomnosti zahraničního kapitálu. V rámci Podnikatelské platformy Helas tak vznikl zcela ojedinělý systém komunikace s českými společnostmi, ucelený systém hodnocení a společná vize BUDUJEME HRDÉ ČESKO. O vítězi rozhodnou ekonomické výsledky na základě ratingu a scoringu, zajímavý příběh a hodnota exportu bez podmínky meziročního nárůstu, kdy firma musí exportovat minimálně 20 % své produkce. Projekt je otevřen malým, středním i velkým společnostem. 

Společným jmenovatelem pro všechny zmíněné projekty je zachování pravidel, způsob hodnocení, rating a scoring, který garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Díky tomuto jednotnému hodnocení napříč všemi projekty Podnikatelské platformy Helas tak vzniká prostor, ve kterém budou sdruženy výhradně české firmy podnikající transparentně s výbornými ekonomickými výsledky a vynikajícím ratingem a scoringem. To vše propojuje myšlenka zakladatele BUDUJEME HRDÉ ČESKO, ke které se přidala řada významných institucí a organizací.

„Celá soutěž i nominace se letos dostaly kvůli pandemii Covid-19 do zcela nového kontextu. Firmy možná nemají takovou chuť „bojovat“ o vítězství v době, kdy hledají nové cesty, nové příležitosti a sledují nastalé změny. Stačilo totiž jen pár týdnů, aby bylo mnohaleté úsilí vážně narušeno. Velmi silně vnímám, že právě v této době je obzvlášť důležité, aby podnikatelé a podnikatelky mohli využít bezpečný prostor, ve kterém si mohou navzájem pomoci, podpořit se a také sdílet své zkušenosti. Místo, kde mohou bez obav diskutovat. Také proto jsme se, i přes omezení, která nám vládní opatření přinesla, nezastavili a dál jsme intenzivně pracovali na rozvoji a fungování všech našich projektů. Jen jsme se více než kdy dříve přesunuli do online prostředí. Díky online talk show a webinářům jsme tak myšlenku „BUDUJEME HRDÉ ČESKO šířili i v době, kdy celá naše zem čelila novým výzvám,“ říká zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.  “Připojením se k projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ, se firmy přidají i kplatformě tuzemských firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Členy Podnikatelské platformy Helas, kterou Agentura Helas vytváří již od roku 1997, jsou čeští podnikatelé, podnikatelky, manažeři a majitelé firem. Jsou to osobnosti – zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především: nevzdávají se. Spolu tak máme vzácnou možnost vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se dobré české firmy vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, nové kontakty, nové příležitosti, inspiraci a úlevu vpocitu, že nejsou samy,“ dodává.

Firmy si v rámci OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ odnesou ceny ve třech kategoriích, a to podle velikosti. V kategorii MALÁ SPOLEČNOST se o prvenství utkají firmy s ročním obratem do 100 milionů Kč, do kategorie STŘEDNÍ SPOLEČNOST spadají ty s obratem mezi 100 až 500 miliony Kč. Společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 milionů Kč si ceny rozdělí v kategorii VELKÁ SPOLEČNOST.

„Výběr vítězů probíhá podle přísně stanovených kritérií, ve kterých hraje významnou roli výsledek ekonomického hodnocení, které pod značkou iRating zpracováváme jako odborný garant soutěže. Součástí je i požadavek na transparentní chování finalistů soutěže, tedy dostupnost jejich účetních výkazů na Sbírce listin. Výpočet iRatingu kombinuje finanční data a informace z mnoha dalších zdrojů, výpočet je zcela objektivní a v současné době ho doplňujeme i informací o pravděpodobnosti bankrotu upravené s ohledem na dopady koronavirové pandemie. Je zřejmé, že ekonomická situace firem zaměřených na export může být s ohledem na dopady pandemie horší, než tomu bylo v uplynulých letech, a to zejména proto, že přeshraniční transfery zboží, služeb a pracovníků jsou výrazně omezené. Naše společnost se proto snaží exportérům v tomto období pomoci formou poskytnutí zvýhodněných podmínek při výběru a prověřování zahraničních obchodních partnerů. V rámci služby SkyMinder si mohou předem zjistit podstatné informace o hospodaření daného obchodního partnera a součástí může být i monitoring důležitých změn, včetně výskytu nových varovných informací. Mohou se tak preventivně vyvarovat rizikových obchodních vztahů, které by mohly negativně ovlivnit jejich zahraniční aktivity,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau,a.s.

Jedním z partnerů projektu je česká společnost Lorenc Logistic. „Značka „Made in Czechoslovakia“ měla v zahraničí dobrou pověst. Český průmysl patřil mezi špičku ve světě a produkty, které z něj vzešly, byly kvalitní a spolehlivé. Tuto ztracenou pozici se snažíme zpátky vydobýt a postupně se víc prosazujeme ve světě.  Čeští exportéři mají co nabídnout. Jsou šikovní, kreativní, zruční a mají technické smýšlení. Sami si inovují technologie a dokážou obstát v boji s konkurencí na zahraničních trzích. Proto je důležité je podporovat, aby byli ještě lepší, “ říká Václav Lorenc, majitel a zakladatel společnosti Lorenc Logistic, s.r.o.

Exportéři se mohou do soutěže hlásit sami, a to do 2. října 2020. Vítězové budou vyhlášeni 26. listopadu v Praze.

Kritéria hodnocení:

Do projektu je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracované odborným garantem. Tím je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.  Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2017 a 2018 iRating ve stupních 1–11.  Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků za posední období (za rok 2019). Dalším zdrojem je pak databáze společnosti Kompass, která zastupuje platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa.

Společnosti musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo minimálního ročního obratu 10 milionů korun, 20% podíl exportu na tržbách společnosti (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby), a v neposlední řadě vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Meziroční růstový index exportu není podmínkou.

V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, paliv, starožitných předmětů, zbraní válečné povahy a či službami finanční povahy. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychexporterucz.

 

Projekt podporují:

Zakladatel:                                Agentura Helas s.r.o.

Odborný garant:                        CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Partneři:                                   Advanced Medical Solutions s.r.o, Daquas, Fortinet, Kompass Czech, Lorenc Logistic, s.r.o., NSG Morison, Palatinum, Presentigo, Veracomp Česká republika, Vodafone

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:
Agentura Helas, s.r.o.

Petra Tůmová, tel: 775 718 425, email: petra.tumova@helas.org

Informace pro editory

O PROJEKTU

Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ, je v současné době v České republice jediným projektem podporujícím malé, středně velké a velké ryze české exportní firmy. Hodnotí se ryze české exportní společnosti, které mají roční obrat 10 milionů korun a výše bez omezení, 20% podíl exportu na tržbách společnosti (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby), a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. Meziroční růstový index exportu není podmínkou. Vítězové soutěže jsou nominováni a vybíráni na základě hodnocení, ratingu a scoringu, které garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Dále jsou nominováni společností Kompass, která zastupuje platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa. Exportéři se mohou přihlásit s z vlastní iniciativy. Firmy jsou sdružené v Klubu Exportérů, díky kterému vznikla platforma pro majitele českých firem s vynikajícími ekonomickými výsledky jako prostředí pro rozvoj byznysu a spolupráce. To vše propojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO. Více informací o projektu najdete na www.oceneniceskychexporteru.cz

ZAKLADATEL:  Profil podnikatelské platformy Helas

AGENTURA HELAS

Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena Podnikatelské platforma Helas.  K jejímu naplňování jí slouží projekty: Helas New Encounters Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a nově Ocenění Českých Exportérů. Cílem všech projektů, které spojuje myšlenka a vize „Budujeme hrdé Česko“, je kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění českých firem s důrazem na etický byznys.

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS

PPH sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především, které se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy, jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli.  V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní – společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu a postupovat kupředu, díky důvěryhodným doporučením a vztahům a zapojeným odborníkům a profesionálům.  Podnikatelská platforma vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů.

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz I www.oceneniceskychlidru.cz I  www.oceneniceskychexporteru.cz  www.helas-ladies-club.cz

ODBORNÝ GARANT -  CRIF – Czech Credit Bureau

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF, která byla založena v roce 1988 a od té doby prošla velmi dynamickým rozvojem. Dnes již působí na 4 kontinentech ve 30 zemích světa, kdy přes 4 400 zaměstnanců vytváří služby pro více než 55 000 společností a 310 000 spotřebitelů.

CRIF poskytuje v České republice a Slovenské republice svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z ČR a SR čerpající z více než 85 informačních zdrojů.  Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.

Firma nabízí rovněž komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit.

Společnost CRIF je také organizátorem Bankovního registru klientských informací, jehož prostřednictvím si banky vyměňují informace o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů a Nebankovního registru klientských informací, který shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o klientech a zajišťuje jejich zpracování.

Společnost rovněž provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který je přehlednou databází profesních údajů finančních poradců, makléřů, agentů a dalších zprostředkovatelů finančně-poradenských služeb na českém trhu.

Registr platebních informací REPI byl společností CRIF založen za účelem sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, kteří poskytují svým klientům služby založené na splátkách - půjčkách, nákupech na splátky nebo nákupech na fakturu.

PARTNER - LORENC LOGISTIC

Lorenc Logistic,s.r.o. je mezinárodní dopravní společnost, s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Letos je to 28 let, co působíme na trhu mezinárodní silniční dopravy a logistiky. Nejsme ale jenom dopravní společnost. Nabízíme komplexní logistické služby, které s dopravou přímo souvisí. Kromě vlastní skladové sítě napříč Českou republikou nabízíme i vlastní autoservis, myčku, čerpací stanici a jsme členy přepravního systému FOFR. Co opravdu umíme, jsou speciální přepravy, které v běžném provozu vyžadují zvláštní péči. Ať už je to nebezpečné zboží, jako chemie a odpady anebo zásilky s vysokou hodnotou. K těmto přepravám nás opravňuje řada certifikátů, které každým rokem úspěšně obhajujeme.

PARTNER - ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS

Společnost Advanced Medical Solutions s.r.o. nabízí všem kterým záleží na svém zdraví možnosti odborné diagnostiky a terapie na špičkových technologiích v místech a za podmínek tak, aby to bylo co nejvhodnější pro pacienty, například na pracovišti, či jiných snadno dostupných místech. V současnosti působíme nejen rámci České republiky a Slovenska, ale hlavně v Itálii, Brazílii a dalších lokalitách, kde naše řešení přinášejí možnost odborného vyšetření včetně následné terapie, aniž by byl fyzicky přítomen odborný lékař. Jsme partneři a dodavatelé do nemocnic, klinik, lékáren i společnostem. Naše diagnostická a terapeutická řešení nabízíme formou ucelených programů na bázi telemedicíny s dohledem odborných lékařů a se zaměřením na kvalitu funkce cévního systému, který je základem zdravého toku života v každém z nás. Jsme Vám rádi k dispozici a zveme Vás na návštěvu našich stránek: www.amsolutions.cz – diagnostická telemedicína www.pneuven.cz - terapie

PARTNER - DAQUAS

DAQUAS je společenství, které už od roku 1991 pomáhá propojit svět profesionálního IT se světy, kde (také) žijí lidé. Napomáhá lepšímu dorozumění, přesnějšímu předání zadání, jeho rychlejší a bezpečnější realizaci s pomocí zkušeností, které jiní už mají za sebou, úplnějšímu využití prostředků IT a optimálnímu řešení pro financování, abychom společně uměli rychle reagovat na změnu v požadavcích a potřebách uživatelů

PARTNER - FORTINET

Fortinet (NASDAQ: FTNT) poskytuje zabezpečení největším podnikům, poskytovatelům služeb a státním institucím na celém světě. Vybavuje zákazníky inteligentní, vysoce účinnou ochranou proti všem druhům hrozeb, která je schopná vyhovět neustále rostoucím nárokům na výkon v neohraničených sítích – dnes i do budoucna. Pouze bezpečnostní architektura Fortinet Security Fabric dokáže poskytovat zabezpečení bez kompromisů na ochranu proti nejzávažnějším bezpečnostním rizikům v síťovém, aplikačním, cloudovém i mobilním prostředí. Společnost Fortinet je největším světovým výrobcem bezpečnostních zařízení z hlediska počtu dodaných kusů. Na její řešení spoléhá při ochraně svých podniků více než 440 000 zákazníků. Fortinet Network Security Institute, technologická společnost i vzdělávací společnost, má jeden z nejrozsáhlejších a nejširších školicích programů v oboru kybernetické bezpečnosti v oboru. Další informace naleznete na stránkách http://www.fortinet.com, v blogu Fortinet Blog a stránkách laboratoří FortiGuard.

PARTNER - KOMPASS CZECH

Mezinárodní databáze firem Kompass obsahuje marketingové a produktové informace o více než 5 milionech firem ze 60 zemí. www.kompass.com je ideální platformou pro setkávání exportérů a importérů z celého světa. Exportéři v databázi aktivně hledají nové zákazníky a prezentují své produkty. Importéři používají systém Kompass jako nástroj pro rychlé a efektivní oslovení kvalitních dodavatelů výrobků a služeb. Portále navštěvuje každý měsíc přibližně 9 milionů uživatelů.

PARTNERNSG MORISON

NSG Morison je česká poradenská společnost, která poskytuje podnikům všech velikostí komplexní služby v oblasti auditu, daní, účetního a mzdového poradenství, znaleckých služeb, práva, podnikového a personálního poradenství. NSG Morison působí na českém trhu od roku 1993 a na slovenském trhu od roku 2004, tudíž letos slaví 25.výročí. Díky členství v mezinárodní asociace poradenských služeb Morison KSi, je NSG Morison schopna poskytnout své služby nejenom na českém, ale i ve světě.

PARTNER - PALATINUM

Pomáháme firmám nastartovat a dosáhnout dvouciferného růstu pomocí “Oxfordského modelu koučování”, který vychází z přístupu anglosaského školství. V tomto modelu přinášíme firmám tzv. “2 v 1”, protože rozvíjíme nejen kompetence, ale i hodnoty zaměstnanců. Zároveň jako jediní kontinuálně obohacujeme trh o novinky z TOP 10 univerzit a pomáháme tak posouvat českou business společnost vpřed. KDO JSME? Jsme konzultační společnost, specializující se na trénink obchodníků, manažerů a Sales Performance Management. CO NABÍZÍME? Vytváříme hodnotu pro organizace prostřednictvím projektů, pomocí aplikace nástrojů, technik a best practices s cílem zvýšit Business Perfomance zákazníka. V ČEM SE DÁ TATO HODNOTA MĚŘIT? Ve zvýšení obratu, zvýšení počtu nových zákazníků, ve vyšším zisku, ve vyšší hodnotě společnosti. 

PARTNER - PRESENTIGO

PRESENTIGO je společnost, která vyvíjí vlastní unikátní aplikaci pro obchodníky, díky níž mohou svoje produkty prezentovat ve 3D a dnes i rozšířené realitě. Aplikace získala v roce 2019 US patent. Mezi klienty patří Linet, Hexagon, Škoda Auto, Deutsche Telecom, T-mobile, Continental, Tieto, Bonatrans, Vítkovice, Foxconn, a další.

PARTNER – VERACOMP

Společnost Veracomp s.r.o. je distributorem IT produktů převážně v oblasti síťové bezpečnosti, infrastruktury a open source software pro český a slovenský trh. Veracomp je “Value added distributorem”, to znamená, že svým partnerům poskytuje přidanou hodnotu v podobě know-how, expertízy a komplexního marketingového zázemí pro distribuované produkty. Je součástí mezinárodní skupiny Veracomp, která úspěšně působí v 16 zemích střední a východní Evropy. Mezinárodní zázemí, stabilní a velmi expertní tým a svobodomyslné vedení celé společnosti, tak Veracomp naplňuje obsah označení value added distributora. Ambicí celého týmu je stát se distributorem číslo 1.

PARTNER -  VODAFONE

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné telefonní služby. Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových přenosů na základě testů provedených společností P3 communications. Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to 99 % českých domácností. Kromě toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a prostřednictvím technologií mění budoucnost k lepšímu. Vodafone chce dál přispívat k digitální společnosti, která bude pestrá a otevřená všem bez rozdílu věku nebo pohlaví, a zavázal se do roku 2025 zlepšit život miliardě lidí. Zaměstnanci firmy věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 14 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Vodafone přispívá i k ochraně životního prostředí – do pěti let chce snížit environmentální dopad svého podnikání na polovinu.