STAROČESKÉ VÁNOCE

  • Srp 03, 2016

Průběh setkání

Hosté vcházejí do prostor Kláštera minoritů sv. Jakuba, procházejí dveřmi, které symbolicky oddělují rušné předvánoční město od původního gotického ambitu - rajské zahrady, jehož poklidnou a tajuplnou atmosféru ještě umocňuje vůně perníčků a romantické nasvícení svíčkami a lucernami.

Zde jsou hosté přivítáni hosteskami a obsluhující personál nabízí welcome drink dle výběru (např. svařené víno, nebo punč). Následně jsou hosté vyzváni k návštěvě baziliky sv. Jakuba, kde se mohou zaposlouchat do tónů slavných svatojakubských varhan z počátku 18. století, se 4manuály, 91znějícími rejstříky a 8 277 píšťalami pod vedením vynikající titulární varhanice paní Ireny Chřibkové.

Po skončení koncertu přecházejí hosté z baziliky přes rajskou zahradu zpět do prostor kláštera. Odkládají si v šatně – jsou dle dispozic koordinováni hosteskou (při počtu 250 osob doporučujeme 2 stanoviště – první šatna v předsálí a druhá mobilní šatna na konci gotické chodby) a poté již vstupují do sálu Jana Lucemburského, kde proběhne krátké přivítání zástupcem společnosti a poté je již otevřen slavnostní raut.

Pro zajištění maximálního komfortu hostů je pohoštění a případný doprovodný program rozmístěn nejenom v sále Jana Lucemburského, ale i v gotické arkádové chodbě a romantických kamenných sklepeních. 

Prostory zní jemná reprodukovaná hudba.

Doprovodný program

- cena dle dalších požadavků

  • Lití olova
  • Zdobení vánočních perníčků
  • Zdobení skleněných zvonečků
  • Výroba svícínků
  • Výstava perníkových či historických Betlémů
  • Staročeská kapela

Nejnovější zpravodaje